Pracovný stan 180-250 KE : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky