Digitálny penetrometer : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyDigitálny penetrometer

Digitálny penetrometer s elektronickým ovládaním podľa EN 1426. Digitálny ukazovateľ penetračných jednotiek. Digitálne nastavenie času v rozsahu 0,1- 99,99 sec, elektronické nulovanie, digitálna výsledná hodnota. Rozlíšenie 0,01 mm, vrátane držiaku ihly 97,5 g. Osvetlenie meraného miesta,lupa.

230 V, 50 Hz

Technické parametre:

Penetračná ihla 2,5 g – 3,2 mm vrátane kalibrácie
Norma EN 1426

Nádoba na penetračné misky 160 mm s prepojovacími trubicami
-prepojovacie trubice na obeh chladiacej vody

Penetračná miska 55/35 mm

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: na dopyt Cena bez DPH: na dopyt €

Cena s DPH: na dopyt €