Pôdny penetrometer H-4200 : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyPôdny penetrometer H-4195

Vreckový penetrometer je ľahký nástroj pre použitie v teréne pre kontrolu vizuálnej klasifikácie pôd. Môže byť použitý na overenie, či výkopové bočné steny vyžadujú paženie. Indikuje konzistenciu a približnú pevnosť v šmyku. Priame čítanie na stupnici – v t/ft² alebo kg/cm² – odpovedá ekvivalentnej pevnosti v tlaku.

Maximálne čítanie na stupnici je 4,5 kg/cm2. Vreckové penetrometre nie sú individuálne kalibrované – dodávajú sa bez kalibračného certifikátu. Prípustná chyba penetrometra je až 1/2 dielika stupnice (0-0,124 t/ft2) penetrometra.

Voliteľné:

Pätkový adaptér H-4195F sa odporúča použiť pri testovaní súdržných zemín s extrémne nízkou pevnosťou. 25 mm priemer pätky v porovnaní so 6,35 mm priemerom piestu penetrometra zvyšuje efektívnu plochu 16 krát. Pre získanie správnej hodnoty pevnosti v tlaku je potrebné odčítanú hodnotu vydeliť konštantou 16.

Cena samotného adaptéru: 35,00 EUR bez DPH

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: do 30 dní Cena bez DPH: 113,00 €

Cena s DPH: 135,60 €