Vlhkomer CCM - metóda Karbidu vápnika - analógové meranie : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyVlhkomer CCM – metóda Karbidu vápnika – analógové meranie

Meranie vlhkosti metódou Karbidu vápnika vlhkomerom CCM je jednoduché a poskytuje vysokú presnosť dosiahnutých výsledkov. Metóda je založená na chemickej reakcií vlhkosti / vody / zo skúšanej vzorky s karbidom vápnika pri ktorej vzniká plynný acetylén. Tento vytvára tlak, ktorý sa prevádza na škálu manometra, kde sa meria. Odčítava sa priamo hodnota vlhkosti bez akýchkoľvek ďalších prepočtov a porovnaní.

Prístroj sa vyrába v analógovej aj digitálnej verzií odčítania vlhkosti.

Príslušenstvo v  cene CCM:
Tlaková nádoba s manometrom, závesná váha , kladivo 1000g, plochý sekáč, nádoba na drvenie, guličky, lyžica, kefa, 20 ks ampuliek s karbidom vápnika – všetko v plastovom kufríku.

Postup merania:

  1. Prístroj sa pripraví k meraniu, vyčistí sa tlaková nádoba a pripraví sa váha.
  2. Odoberie sa vzorka z viacerých miest a z dostatočnej hĺbky – nie len z povrchu – a podrví sa.
  3. Na vyváženej váhe sa odváži predpísané množstvo vzorky a všetko sa prenesie do tlakovej nádoby.
  4. Pridá sa reagent – ampulka karbid vápnika a opatrne sa vložia oceľové guličky.
  5. Uzavrieme tlakovú nádobu  intenzívne ju trasieme niekoľko sekúnd tak, aby došlo k rozbitiu ampuliek s reagentom a pomiešaniu so vzorkou. Potom sa nádoba postaví, alebo podrží v vzpriamenej polohe  po cca 1 minúte sa postup zopakuje.
  6. Ručička tlakomeru sa ustáli po cca 3 minútach, kedy je možné odpočítať výsledok merania.

Po odpočítaní hodnoty je nutné nádobu opatrne otvoriť – uzáver musí pri uvoľňovaní smerovať mimo osôb. Postupným uvoľnením uzáveru sa pomaly vypustí acetylén z tlakovej nádoby, potom sa vysype vzorka.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: do 7 dní Cena bez DPH: 749,00 €

Cena s DPH: 898,80 €