www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyPodmienky zapožičania:

 • Prevzatie a vrátenie prístroja len osobne!
 • Predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas) pri preberaní prístroja.
 • Zloženie vratnej zálohy (kaucie) v príslušnej výške podľa aktuálneho cenníka. Záloha je vrátená pri vrátení prístroja.
 • Podpísanie nájomnej zmluvy pri preberaní prístroja.
 • Nájomný čas plynie okamihom podpísania nájomnej zmluvy.
 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Platba po vrátení prístroja v hotovosti, alebo po dohode na faktúru. Platba kartou žiaľ nie je možná. Výška platby závisí od celkovej dĺžky prenajatia prístroja.
 • Za prenájom prístroja:
  – na 7 dní sa účtuje 5 dní
  – na 30 dní sa účtuje 20 dní.
Ceny prenájmu uvedené v tabuľke sú v Eur bez 20% DPH.

Prístroj typ 24 hod. Kaucia
Anemometer AM-4836V 10,00 100,00
Detektor kovov Deep Target MD-3009 20,00 200,00
Digitálny sklonomer 6,60 50,00
Digitálny uhlomer Winkeltronic 40cm 6,60 100,00
Dozimeter GX-6200 10,00 200,00
Envirometer 4v1 DT-8820 10,00 200,00
Gaussmeter TM 191 15,00 100,00
Generátor signálu Digitex 8/33 16,60 200,00
Hlukomer GM 1357 10,00 80,00
Infračervená kamera (termokamera) FLIR i7 0-250°C 50,00 300,00
Infračervený teplomer The-33 10,00 80,00
Inšpekčná kamera 8,5 mm / 1 m Autel 201 15,00 200,00
Inšpekčná kamera 50 (23) mm / 30 m No name 45,00 300,00
Krížový laser Agatec MC5 15,00 150,00
Laserový diaľkomer Leica Disto 12,00 100,00
Luxmeter LX-1010B 10,00 50,00
Meracie koliesko Erba 00352 6,00 50,00
Merač hrúbky laku CM-8825 F+FN 15,00 200,00
Odtrhový a výťahový prístroj Hilti 20,00 300,00
Optický nivelačný prístroj podľa dostupnosti 10,00 200,00
Potrubný laser Leica Piper 200 20,00 900,00
Rotačný laser Topcon RL-H3C 20,00 200,00
Schmidtovo kladivo HT-225 23,20 200,00
Teodolit Geomaster DE2A 16,60 200,00
Vlhkomer Greisinger GMK 100 13,30 150,00
Vlhkomer a teplomer VA8010 10,00 80,00
Vyhľadávač podzemných vedení Leica Digicat 100 16,60 200,00
Vyhľadávač únikov vody Hydrolux HL 50-BT 70,00 200,00
Vyhľadávač vedení a výstuží v stene Bosch D-tect 150 15,00 200,00
Vyhľadávač vedení v stene Bosch GMS 120 10,00 70,00
Ceny prenájmu uvedené v tabuľke sú v Eur bez 20% DPH.
Print Friendly, PDF & Email