Podmienky zapožičania

 • Prevzatie a vrátenie prístroja len osobne!

 • Predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas) pri preberaní prístroja.

 • Zloženie vratnej zálohy (kaucie) v príslušnej výške podľa aktuálneho cenníka. Záloha je vrátená pri vrátení prístroja.

 • Podpísanie nájomnej zmluvy pri preberaní prístroja.

 • Nájomný čas plynie okamihom podpísania nájomnej zmluvy.

 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 • Platba po vrátení prístroja v hotovosti, alebo po dohode na faktúru. Platba kartou žiaľ nie je možná. Výška platby závisí od celkovej dĺžky prenajatia prístroja.

 • Za prenájom prístroja:

  – na 7 dní sa účtuje 5 dní

  – na 30 dní sa účtuje 20 dní.

Ceny prenájmu

Ceny prenájmu uvedené v tabuľke sú v Eur bez 20% DPH!

Prístroj

Typ

24 hod.

Kaucia

Anemometer

10,00

100,00

Detektor kovov

20,00

200,00

Digitálny sklonomer

7,00

50,00

Digitálny uhlomer

7,00

100,00

Dozimeter

25,00

200,00

Envirometer 4v1

10,00

200,00

Gaussmeter

15,00

100,00

Generátor signálu

18,00

200,00

Hlukomer

10,00

80,00

Infračervená kamera (termokamera)

50,00

300,00

Infračervený teplomer

10,00

80,00

Inšpekčná kamera 8,5 mm / 1 m

15,00

200,00

Inšpekčná kamera 50 (23) mm / 30 m

45,00

300,00

Krížový laser

15,00

150,00

Laserový diaľkomer

12,00

100,00

Luxmeter

10,00

50,00

Meracie koliesko

6,00

50,00

Merač hrúbky laku

15,00

200,00

Odtrhový prístroj

Proceq Dyna Z15

40,00

300,00

Optický nivelačný prístroj

10,00

200,00

Potrubný laser

20,00

900,00

Rotačný laser

20,00

200,00

Schmidtovo kladivo

24,00

200,00

Teodolit

17,00

200,00

Vlhkomer

14,00

150,00

Vlhkomer a teplomer

10,00

80,00

Vyhľadávač podzemných vedení

17,00

200,00

Vyhľadávač únikov vody

70,00

200,00

Vyhľadávač vedení a výstuží v stene

15,00

200,00

Vyhľadávač vedení v stene

10,00

70,00

Ceny prenájmu uvedené v tabuľke sú v Eur bez 20% DPH!

Print & Pdf