Odtrhový prístroj Erichsen 525-25 : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyOdtrhový prístroj Erichsen 525-25

Odtrhový prístroj Erichsen – model  525-25,  slúži  na  realizáciu  skúšok priľnavosti odtrhom podľa ASTM D 4541.

Pritom môžu byť skúšané všetky nanášané vrstvy, ktoré sa dokážu konvenčné zlepiť.

Skúšobný prístroj pracuje čisto mechanicky a nevyžaduje žiadne napájanie  elektrickým   prúdom, tým  že je prístroj mobilný stojí jeho rozsah použitia vonku v popredí.

Robustnou a príručnou konštrukciou je model 525 optimálne predurčený aj pre skúšobne úlohy pri sťažených pracovných  podmienkach.

Princíp skúšania

Zásadne môžu byť použité dve metódy pre skúšku priľnavosti: ťažná sila aplikovaná lepidlom na držiaku vzoriek je stále zvyšovaná až do:

a) držiak je vytlačený (pre číselné čítanie priľnavosti sily) alebo

b) až kým nie je dosiahnutá hraničná hodnota, medzi dvoma stranami.

Treba    zohľadniť    to,   že    táto    metóda    skúšania priľnavosti poskytuje výsledky, ktoré vo všeobecnosti nie sú priamo porovnateľné s výsledkami  iných procesov: Tak isto ako pri mriežkovej skúške pôsobia rezné sily na nanášanom povrchu, sa pôsobenie sily pri modeli 525 realizuje kolmo na povrch.

Prevedenie a funkcia

Model 525 sa skladá z oválneho krytu s 3 nožičkami v ktorom je osadená pružina. Zamknutie krytu sa vykoná horným zapustením cylindra na stupnici odčítania ťahového napätia.

Tieto tri položky držia pohromade cez závitovú tyč, hore je uchytené ručné koliesko resp. naskrutkovaná šesťhranná matica a dole miesto na upevnenie nástroja. Spojenie kolíkmi medzi krytom a nástrojom pôsobí ako ochrana otáčavosti. Pri vyťahovaní centrálnej skrutky sa pružinou vytvorí ťahové napätie, ktoré  sa  nad  miestom  pre  nástroj    prenáša  na kontrolnú pečiatku. Zároveň sa valec v kryte stlačí, pričom sa ukazovateľ sily pohybuje a zastaví sa pri nastavenej maximálnej sile – hodnote (aj po uvoľnení pružiny). Na valci sú dve stupnice, z ktorých  jedna umožňuje priame odčítanie ťahového napätia v [N/mm2]. Ťah je pritom na ploche 314 mm2 respektíve 1964 mm2 – podľa vzorky -0 20 mm respektíve 50 mm.

V cene: odtrhový prístroj, 20 skúšobných terčíkov priemeru 20 mm, držiak terčíka,  základný prstenec, 2 tuby lepidla, rezný nástroj, prepravný kufrík, návod na obsluhu a certifikát testu od výrobcu.

Voliteľné príslušenstvo: 

– Špeciálny rezný nástroj z diamantu (PKD),  d 20 mm

– Špeciálny rezný nástroj z diamantu (PKD),  d 50 mm

– Špeciálne lepidlo

Technické parametre:

Model

d

Rozsah merania Deleniestupnice
mm NImm2    lbIin2 *) NImm2       lbIin2
525 – 5

20

5               700 0,5              100
525 – 10

20

10             1500 1,0              100
525 – 25

20

25             3500 2,5              500
525 – B

50

4,5              650 0,5              100

*) nepresnosť merania max.3%

 

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: do 6 týždňov Cena bez DPH: 1414,00 €

Cena s DPH: 1696,80 €