Pôdny penetrometer H-4200 : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyPôdny penetrometer H-4200

Vreckový pôdny penetrometer H-4200 pre použitie v teréne. Môže sa použiť na posúdenie, či výkopové steny vyžadujú paženie podľa klasifikácie zemín. Indikuje konzistenciu a šmykovú pevnosť. Priame čítanie na mierke v kg/cm2 korešponduje voľnej tlakovej sile.

Pätkový adaptér H-4200F je odporúčaný pre testovanie súdržných zemín s nízkou pevnosťou (nie je súčasťou) – cena 35,00 Eur bez DPH

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: áno Cena bez DPH: 85,00 €

Cena s DPH: 102,00 €