Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra - LDD 100 (ľahká dynamická doska) : www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

www.pristroje.sk – Meracie a laboratórne pomôcky

Meracie a laboratórne pomôckyPrenosová rázová zaťažovacia aparatúra – LDD 100 (ľahká dynamická doska)

Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra – LDD 100 (ľahká dynamická doska) je zariadenie na rýchlu kontrolu dynamických parametrov zhutňovaných sypanín podľa ČSN 73 6192 – určenie dynamického modulu deformácie v rozsahu 2 až 220 MPa a modulu Edef a E podľa ČSN 73 6192 a 73 6190.

V cene: LDD100 s hliníkovým kufrom, tlačiareň, drevený kufor pre tyč a dosku, pamäť na 150 skúšok, softvér, kalibrácia

Dodatočná kalibrácia LLD 100 (mechanická + elektronická časť)
Cena: 372,00 € s DPH

310,00 bez DPH

Print Friendly, PDF & Email
Dostupnosť: do 6 týždňov Cena bez DPH: 5288,00 €

Cena s DPH: 6345,60 €